Spotkanie rolników w siedzibie SDOO Słupia

W dniu 7 lutego 2017 roku w siedzibie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi odbyło się spotkanie rolników z udziałem przedstawiciela firmy chemicznej: Bayer CropScience, przedstawiciela firmy nawozowej: YARA Poland Sp. z o.o. oraz przedstawicieli firmy hodowlano-nasiennej: KWS Polska Sp. z o.o. i SAATBAU Polska Sp. z o.o.

Przedstawiciele firm zaprezentowali nowo zarejestrowane środki ochrony roślin, technologie ochrony i nawożenia upraw rolniczych oraz odmiany roślin przystosowanych do nowoczesnego rolnictwa. W szkoleniu wzięło udział 45 rolników.