Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 17 stycznia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim województwa świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się zimowe posiedzenie Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Posiedzenie poświęcone było ustaleniu planu badań oraz doborów odmian na sezon 2017 dla doświadczeń z roślinami jarymi oraz ustaleniu List Odmian Zalecanych dla województwa świętokrzyskiego. W posiedzeniu wzięło udział 17 osób.