Posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doswiadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego

         W dniu 3 lutego 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyło się zimowe posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Województwa Świętokrzyskiego. Posiedzenie poświęcone było ustaleniu planu badań oraz doborów odmian na sezon 2014 do doświadczeń z roślinami jarymi oraz ustaleniu List Odmian Zalecanych dla województwa świetokrzyskiego.