Szkolenie rolników w siedzibie SDOO

         W dniu 6 marca 2013 roku w siedzibie Stacji Doswiadczalnej Oceny Odmian Odbyło się szkolenie rolników z udziałem przedstawicieli firm chemicznych: Bayer, Du Pont, Fn Agro, Syngenta oraz nawozowych: TIMAC AGRO, KAZGOD. Przedstawiciele firm zaprezentowali nowozarejestrowane środki ochrony roslin oraz technologie i nawożenia upraw rolniczych. W szkoleniu wzięło udział 48 rolników.