Posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa świętokrzyskiego

         W dniu 7 lutego 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyło się zimowe posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Województwa Świętokrzyskiego. Posiedzenie poświęcone było ustaleniu planu badań oraz doborów odmian na sezon 2013 do doświadczeń z roślinami jarymi.