Szkolenie z zakresu doboru i uprawy odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi w ramach „Inicjatywy białkowej COBORU”

W dniu 02 lipca 2021 roku na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi odbył się wyjazd studyjny w ramach szkolenia z zakresu doboru odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi.

Organizatorem szkolenia była Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi i Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

W spotkaniu wzięli udział doradcy ODR, rolnicy z powiatów: jędrzejowskiego, koneckiego, włoszczowskiego, przedstawiciel DANKO Hodowli Roślin Adam Gleń, specjalista SDOO Konrad Radwan.

Na spotkaniu zostały przedstawione założenia i sposób realizacji programu ” Inicjatywy białkowej COBORU” oraz zagadnienia związane z doborem odmian. Podczas warsztatów polowych porad z zakresu agrotechniki upraw roślin grubonasiennych i soi udzielał specjalista z działu doświadczalnego SDOO w Słupi oraz przedstawiciel DANKO Hodowla Roślin.

W trakcie spotkania dyskutowano oraz wymieniano się doświadczeniami i poradami dotyczącymi agrotechniki, środków ochronnych, czy też stosowania odmian zalecanych do uprawy. Spotkanie w znaczny sposób przyczyniło się do podniesienia wiedzy w zakresie stosowania integrowanej ochrona roślin, praktycznego rozpoznawania agrofagów i doboru odmian wśród doradców oraz rolników prowadzących gospodarstwa w województwie świętokrzyskim.

Wśród zwiedzanych doświadczeń największe zainteresowanie rolników wzbudziły doświadczenia z soją.

Omawianie działalności SDOO

Prezentowanie Listy Odmian Zalecanych

Omawianie uprawy i agrotechniki soi